6 oktober 2018 - VVD Miljoenennotadag

Op zaterdag 6 oktober vond de VVD Miljoenennotadag plaats. In het Utrechtse Muntgebouw kwamen leden en niet-leden van de VVD bijeen om met experts en politici in gesprek te gaan over de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota.


Partijvoorzitter Christianne van der Wal heette de aanwezigen welkom. De eerste plenaire toespraak werd verzorgd door Tweede Kamerlid Aukje de Vries, woordvoerder Financiën namens de VVD-fractie. Aan de hand van verschillende praktische voorbeelden zette zij de Miljoenennota uiteen. Ook blikte zij terug op de Algemene Beschouwingen. Deze legden de politieke keuzes bloot die de partijen en de VVD in het bijzonder in de Miljoenennota hebben gemaakt.


Aansluitend bracht minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes een inspirerende speech over het thema “economische groei”. Het streven naar economische groei wordt door bepaalde partijen om meerdere redenen als negatief beschouwd . Zo zou economische groei belastend zijn voor het milieu en zou het de verschillen tussen arm en rijk vergroten. Om deze en meer redenen pleiten zij voor een groeistreven van 0%. Minister Wiebes liep met het publiek de vier grootste argumenten tegen meer economische groei één voor één langs om deze te toetsen op waarheid. Vervolgens bracht hij de overwegingen naar voren die het groeistreven juist verdedigen. Minister Wiebes concludeerde dat een aantal argumenten van de tegenstanders van economische groei weliswaar kloppen, maar dat economische groei nog altijd het beste, bewezen recept is tegen enkele van de grootste wereldproblemen, zoals armoede, kindersterfte en genderongelijkheid. En dat het streven naar economische groei hand in hand kan gaan met het aanpakken van de negatieve kanten hiervan. Belangrijker nog had Minister Wiebes het niet alleen over de meetbare economische groei, maar over het streven naar welvaartstoename. Dingen die mensen voor elkaar doen, al dan niet betaald. Daaronder vallen dus ook mantelzorg of het schoonmaken van de ijskast.


Na de koffiepauze konden de deelnemers in gesprek met de Thematische Netwerken en Tweede Kamerleden over verschillende onderdelen uit de Miljoenennota. Tot slot werd in de plenaire zaal een verfrissende toespraak gehouden door Adrian de Groot, directeur van True Price. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden liet hij zien dat de winkelprijs vaak geen uiting geeft aan verschillende externe effecten zoals CO2-uitstoot of onderbetaling van arbeid. Een wildgroei aan kwaliteitslabels helpt bepaalde misstanden te corrigeren maar lost de integrale prijsvraag niet op. Het doel van True Price is om tot de échte prijs te komen, waar met alle externe effecten rekening gehouden wordt. En om samen met ondernemers te kijken hoe deze échte prijs door verschillende maatregelen zoveel mogelijk teruggebracht kan worden naar de lagere winkelprijs. De dag werd afgesloten met een lunch, waarbij de aanwezigen de toespraken en interactieve sessies konden nabespreken.