10 april 2018 - Expertsessie Pensioenstelsel

Op dinsdag 10 april 2018 vond er een (besloten) expertsessie plaats over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel.

De aanleiding voor de bijeenkomst werd gevormd door het adviesrapport van de SER, waarvan de Tweede Kamer in afwachting is. Vooruitlopend op deze discussie had het Thematisch Netwerk alvast een expert bereid gevonden om dit onderwerp in te leiden en zijn gedachten met ons te delen. Stijn van Schijndel, Manager Specialties Pensioen bij Nationale-Nederlanden, gaf zijn visie op de richting die het Nederlands pensioenstelsel in zal dan wel hoort te gaan. Vervolgens vond er een discussie plaats onder de aanwezigen.

De bijeenkomst wordt op 10 november opgevolgd door de eerste VVD Pensioendag. Op die dag zal het onderwerp multidisciplinair worden behandeld.