5 juni 2018 - Financiën meets EZI: Expertsessie Energietransitie

De Thematische Netwerken Economische Zaken & Innovatie en Financiën organiseerden op 5 juni in de Tweede Kamer een expertsessie rondom de centrale vraag: hoe zorgen voor de omslag van een subsidiegedreven naar een marktgedreven energietransitie?

De energietransitie is in volle gang. In rap tempo worden (offshore)windparken gebouwd, zien we PV-weides langs de snelwegen verrijzen, wordt de gasproductie in Groningen afgebouwd, worden batterijen concurrerend en rijden auto’s elektrisch. Geweldig om te zien hoe Nederland na jaren van een hopeloze achterstand aan een indrukwekkende inhaalrace is begonnen. 

Tot op heden is de energietransitie sterk gestimuleerd door de Overheid en dat is zeer verdedigbaar geweest. Echter, het heeft de sterke voorkeur van de VVD om van een overheidsgedreven naar een meer marktgedreven energietransitie te gaan.

De Thematische Netwerken Economische Zaken & Innovatie en Financiën bogen zich deze avond over de vraag: hoe zorgen voor de omslag van een subsidiegedreven naar een marktgedreven energietransitie?

Experts op verschillende deelgebieden wisselden gedachten en ideeën tuit. Zo werd gediscussieerd over vragen rondom uitfaseren SDE+, hoe om te gaan met de salderingsregeling, wat te doen met Energiebelasting/ODE, de koppeling van OZB aan het energielabel, hoe om te gaan met elektrisch rijden en wat de rol wordt van het EU ETS. 


Tweede Kamerleden Dilan Yesilgöz-Zegerius en Wybren van Haga waren bij de expertsessie aanwezig om gedachten en ideeën op te doen en eventueel te challengen.