9 juni 2018 - VVD Financiën Dag: De Toekomst van de Financiële Sector

Gaat blockchain de financiële sector bepalen? Welke kant gaan we op met de Eurozone? Bestaan er straks nog wel retailbanken? Kortom: hoe ziet de toekomst van de financiële sector eruit? Deze hoofdvraag vormde het thema tijdens de tweede editie van de VVD Financiën Dag op 9 juni 2018. Op Koetshuis de Zadelhoff in Breukelen kwamen politici, academici, het bedrijfsleven, en belangstellenden tezamen om hierover te discussiëren.

De dag werd geopend door Iwein Borm, voorzitter van het Thematisch Netwerk Financiën met een reflectie op menselijk gedrag, eerdere hypes, eerdere crises en de relevantie hiervan voor de politiek en regelgevers van nu en de onderwerpen op de Financiën dag.

 

Daarna volgde als hoogtepunt van de dag keynote spreker Steven Maijoor, voorzitter van de European Securities and Markets Authority (ESMA), de Europese 'waakhond' van de financiële markten. Maijoor besprak de activiteiten van ESMA en de hedendaagse ontwikkelingen op Europese financiële markten. Door de grote interpretatievrijheid van nationale toezichthouders is er vaak geen gelijk speelveld, maar kiest de markt het land met de meest ruime interpretatie. De angst bestaat dat EU-lidstaten na Brexit de regels zodanig zullen interpreteren, dat het feitelijke werk vanuit Londen gedaan zal worden, terwijl enkel de brievenbus elders zal staan. Volgens Maijoor is de oplossing een grotere rol voor ESMA en minder interpretatievrijheid voor nationale toezichthouders.

 

Vervolgens had het publiek de keuze uit twee deelsessies. De eerste deelsessie behandelde de maatschappelijke rol van beleggers. Roelof Salomons, hoofdstrateeg bij Kempen en hoogleraar Beleggingstheorie, leidde de discussie. De meerderheid kon zich vinden in het idee dat beleggers gezamenlijk een belangrijke maatschappelijke rol vervullen in het richting geven aan lange termijn doelen, zoals de energietransitie. Salomons legde daarbij het verschil tussen actieve en passieve beleggers bloot: waar passieve beleggingen vertrouwen op "de markt", kunnen actieve beleggers helpen die markt de juiste kant op te sturen. Door regelgeving of andere factoren kunnen prikkels in het systeem ontstaan, die leiden tot een te grote focus op korte termijn doelen. We hebben meer “beleggers met ballen” nodig, om de juiste lange termijn doelen te kunnen bereiken en zo goed mogelijk verder te komen als maatschappij.

De tweede deelsessie, in samenwerking met TN EZI, behandelde de toekomst van Blockchain. Bart Brands, voorzitter van de European Blockchain Foundation, gaf de voorzet. Brands is voorvechter van de acceptatie van heldere regelgeving omtrent crypto's en blockchain. Waar de zaal nog enigszins sceptisch stond tegenover de betrouwbaarheid van de cryptomunt, betoogde Brands dat de munt wel degelijk voldoet aan de eisen van een betaalmiddel, en dat het voor Nederland voordelig zou zijn om een positief vestigingsklimaat voor cryptomunten te creëren.

Na een lunch in de zon, splitste het publiek zich weer op voor twee interactieve deelsessies. De eerste behandelde de toekomst van de Europese en Monetaire Unie (EMU) en werd geleid door Carlo Trojan, voormalig Nederlands en Europees topambtenaar, en Caroline Nagtegaal, VVD-Europarlementariër. Trojan bood het publiek de historische context van de EMU. Het project leidde succesvol tot een gezamenlijke munt, maar bleek weeffouten te bevatten. Zo is er te weinig convergentie tussen de lidstaten, is de naleving van de regels gebrekkig, vormen de non-performing loans (zoals in Italië) een groot probleem en is de governance van de Eurozone ontoereikend. Trojan benadrukte dat het uitzetten van leden uit de Eurozone geen optie is. Nagtegaal betoogde dat het beste hulpmiddel dat wij als EU aan falende landen als Italië kunnen bieden, het aansporen tot hervormingen is. Dat zou de rol van de Europese Commissie moeten zijn.

In de laatste deelsessie vouwde Adrian de Groot Ruiz het concept van de True Price uiteen. De Groot Ruiz is directeur van de True Price Foundation, een sociale onderneming die organisaties een platform biedt om ‘echte prijzen’ in kaart te brengen. Prijzen in de winkel reflecteren niet de (negatieve) externaliteiten van productie. De echte prijs is de kostprijs in de winkel, plus negatieve milieu- of sociale effecten, zoals onderbetaling, kinderarbeid, CO2-uitstoot, et cetera. Het doel van de True Price is niet om de prijs van producten in de winkel te verhogen, maar om de negatieve impact van productie zo klein mogelijk te maken. Dit betekent produceren en consumeren op een sociaal verantwoorde en duurzame wijze. Over de True Price zal later dit jaar een expertsessie georganiseerd worden.

 

De dag werd afgesloten met een Q&A met VVD-Tweede Kamerlid Roald van der Linde, welke stelde dat er over 10 jaar geen retailbanken meer zullen bestaan. In plaats van nostalgisch vasthouden aan het dure bankfiliaal en pinautomaat om elke hoek, moeten we vernieuwing omarmen. Daarna volgde de borrel, waar uitgepraat werd nagepraat over de vele interessante sessies!