2 oktober 2017 – Libertijn - politiek café: Nederlandse BV's in de uitverkoop?

Unilever, AkzoNobel, KPN: allemaal kregen zij de afgelopen jaren te maken met een poging tot een vijandelijke overname. Onlangs heeft minister Henk Kamp een wetsvoorstel gemaakt om een wettelijke verplichte bedenktijd van één jaar in te stellen bij vijandelijke overnames. Goed idee of schadelijk protectionisme? Deze avond gingen we hierover in gesprek met onze gasten: Jeroen van der Veer (oud CEO van Shell), Aukje de Vries (Tweede Kamerlid) en Menno Tamminga (redacteur NRC).