30 september 2017 – VVD Dag Miljoenennota

Deelsessie 1: 'Tien jaar na de financiële crisis in perspectief' 

Wim Boonstra, speciale adviseur en econoom bij de Rabobank en Bijzonder Hoogleraar Economische en Monetaire Politiek aan de VU, plaatst twee crises in perspectief: de financiële crisis die in 2007 begon en in 2008 zijn dieptepunt kende, en de in 2011 volgende eurocrisis. Wat lag er aan deze crises ten grondslag, wat waren de gevolgen en wat hebben wij hiervan geleerd? Wat heeft de politiek gedaan en wat zou de politiek nog beter kunnen doen? 


Deelsessie 2: 'Duurzaamheid in de financiële sector'

Eelco Dubbeling, Directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken, vertelt hoe in de Nederlandse bankensector tegen duurzaamheid wordt aangekeken. Vervolgens horen we van Narina Mnatsakian, Directeur Duurzaam en Impactbeleggen bij Kempen Capital Management, hoe duurzaam beleggen zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft van vooral 'doe geen kwaad' naar steeds meer 'doe goed'. Ook wordt stilgestaan bij de rol van wet- en regelgeving op duurzaam beleggen. Tweede Kamerlid Aukje de Vries licht toe hoe de VVD kijkt naar financieren en duurzaamheid, duurzaam bankieren en de rol van de toezichthouder.


Deelsessie 3: 'Hoe komt de Miljoenennota tot stand?' 

VVD-Tweede Kamerlid Mark Harbers licht de totstandkoming en inhoud van de Miljoenennota toe. Hoe werkt de begrotingscyclus, wat gebeurt er met tekorten en overschotten tussen de verschillende departementen, aan welke eisen moet de begroting voldoen en hoe zit het nu met onze staatsschuld? Voor deze deelsessie is geen voorkennis vereist.