Bijeenkomst 16 mei 2017 - Verantwoordingsdag

Tijdens de bijeenkomst van het Thematisch Netwerk gaf Pieter aan de aanwezigen een toelichting op deze "Methode Duisenberg". Deze bestaat uit het beantwoorden van de volgende zes hoofdvragen:

Wat is het beeld van het beleidsterrein op hoofdlijnen?

Welke doelen zijn gepland/behaald? 

Welke prestaties zijn gepland/geleverd?

Wat gaat het kosten/heeft het gekost?

Wat is het oordeel over de rechtmatigheid, doeltre endheid en doelmatigheid?

Welke conclusies en aanbevelingen heb ik (als rapporteur aan de commissie)?

 

De Methode Duisenberg kan ook worden toegepast bij lagere overheden, zoals gemeenten. Meer informatie is te vinden op: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/ru/ru_beleidsbegroting

Het was een zeer interessante en nuttige avond voor de aanwezige netwerkleden!

Ook een keer een (besloten) bijeenkomst van het Thematisch Netwerk Financiƫn bijwonen? Meld je als netwerklid aan via MijnVVD.nl en kijk op onze pagina met activiteiten voor de eerstvolgende bijeenkomst.